Ostriching SEO Byrå

SEO Sökmotoroptimering

SEO står för Search Engine Optimization och översätts på svenska till sökmotoroptimering. Syftet med sökmotoptimering är få en viss sida att ranka högre i Googles sökmotor.  Målet är att denna sida ska hamna högst upp i sökresultaten på ett visst sökord, vilket i sin tur kan få Ostriching i fråga att växa. Detta uppnår man genom att optimera sidans innehåll på rätt sätt.

Idag blir det allt viktigare att använda sig av SEO sökmotoroptimering. Det är ett ämne som hela tiden utvecklas och växer, där det redan idag finns mängder av sätt att gå tillväga på för att lyckas med välgjord optimering. Framtiden för sökmotoropteriming ser minst sagt ljus ut – det är aldrig för sent att hoppa på SEO-tåget!

Ostriching SEO byrå

Innehållsförteckning

Kontakta Ostriching SEO Byrå

Vad är SEO?

Search Engine optimization, eller SEO, översätts på svenska till sökmotoroptimering och handlar om hur man går tillväga för att få en viss sida att ranka så högt upp som möjligt bland sökresultaten i en sökmotor. Med rätt typ av SEO, det vill säga anpassad optimering av bra innehåll, är det möjligt att få en sida att klättra upp till toppen av de ledande sökresultaten.

På så sätt ökar du chansen om att denna sida får fler besökare och klick. Nästa steg är att din sökoptimering (SEO) även får besökarna att agera, exempelvis genom att handla eller beställa en tjänst. Ju högre en sida rankar på Google desto större är chansen att företaget växer. Det kan alltså vara värt att satsa på SEO sökmotoroptimering om du vill synas!

On Page SEO

Sökmotoroptimering är ett rätt komplext ämne – det berör ett flertal olika aktiviteter som hör till sidans innehåll, uppbyggnad och utveckling. Därför brukar man dela in SEO i två olika kategorier; on page och off page. Trots att on page står för den mest grundläggande delen är de båda två mycket viktiga för att ditt SEO arbete ska ge resultat.

On page SEO kan liknas vid en nulägesanalys där man ser över vilka optimerande åtgärder som krävs för att sidan ska bli så bra som möjligt. Här handlar det om aktiviteter som berör sidans uppbyggnad i sig, så som struktur och innehåll i form av titlar, texter, bilder, kodning och meta description.

Off Page SEO

Off page SEO är den andra delen av sökmotoroptimering ( SEO ). Här handlar det, till skillnad från on page, om att man vill optimera det som sker ”bakom kulisserna”. Just av den anledningen är det vanligt att man jobbar med off page sist. Denna del är dock avgörande för att sidan ska sticka ut från konkurrenternas. Länkbygge ( link building ) och sociala medier hör till området.

Varför ska ni anlita en SEO Byrå?

SEO är både enkelt och komplext på samma gång! Det behöver inte vara så svårt, men det kräver samtidigt att du sätter dig in i det på djupet för att du ska förstå hur det hela fungerar. Detta är ofta svårt att göra på egen hand då optimeringen består av så många olika områden.

Just av den anledningen är det bra att anlita en SEO byrå då du vill synas högre upp på Google. En SEO byrå, som Ostriching, hjälper dig med allt som är med sökmotoroptimering att göra. De ser över din situation och skapar sen an skräddarsydd plan efter dina behov och önskemål.

0 %
Nöjda Kunder
0 +
2021 Active Projects
0
Avklarade projekt

Så jobbar vi med SEO

Vi på Ostriching är riktiga nördar när det kommer till SEO. Vi brinner för att hjälpa dig med allt som hör till kvalitativ sökmotoroptimering – om du vill synas högre på Google och andra sökmotorer är det oss du ska kontakta!

Som experter på området kan vi försäkra sig om att vårt arbete ger resultat – med skräddarsydda analyser ser vi över vad som krävs för att just du ska få fler besökare som agerar och handlar. Med vår hjälp kan din sida gå från liten till stor, helt baserat på dina egna önskemål gällande konvertering. För oss finns det inget snack om saken, vi erbjuder äkta SEO.

Google och andra sökmotorer

Trots att Google är den sökmotor som de allra flesta använder sig av idag är det viktigt att komma ihåg att SEO berör alla sökmotorer som finns att tillgå. Ni har säkert hört talas om Yahoo och Bing? Dessa används inte alls lika effektivt som just Google men räknas samtidigt in som en del av området för sökmotoroptimering.

När man pratar om optimering av denna typ syftar man alltså på att uppnå högre rankning bland sökresultaten i samtliga sökmotorer. Vill man satsa på att ranka högt i en viss specifik sökmotor bör det förtydligas, även om de allra flesta vänder sig till just Google.

Sökordsanalys

En väldigt viktig del av SEO är sökordsanalys. Det hela går egentligen ut på att du vill optimera en sida så att den rankar högt upp på Google när olika användare söker efter ett visst sökord. Ju högre upp sidan rankar desto större är chansen att den syns. De sidor som har mest kvalité gällande optimering är de som anses finnas där för att svara på sökintentionerna.

För att lyckas med din Google ranking krävs det alltså att du gör en sökordsanalys. Där är det viktigt att du planerar vilka sökord sidan i fråga ska ranka högst på, det vill säga de ord som ska konvertera mest. Bedriver du en sida med fokus på försäljning av filtar i Stockholm bör du ranka på ”filtar i Stockholm”, osv. Detta är något vi på Ostriching hjälper våra kunder med!

On Page SEO

Ytterligare en avgörande faktor för resultatet av ditt arbete är On page SEO. Som vi tidigare var inne på handlar denna del av din sökmotoroptimering om att optimera och anpassa sidans innehåll efter de resultat du vill uppnå. Hur sidan ser ut, hur den är uppbyggd och vad den innehåller är alla faktorer som påverkar.

För att du ska kunna ranka högt på de sökord just din sida riktar sig till är det viktigt att du planerar sidans content. När du anlitar Ostriching som din SEO byrå ser vi till att utgå från en sökordsanalys när vi bygger din sida.

Sen hjälper vi dig att skapa innehåll som är anpassat därefter. Utöver content och sökord är även internlänkning en stor del av on page- arbetet.

Link Building

SEO handlar till stor del om att få länkar från både sin egen sida som från andra sidor. Precis som att det är viktigt att du på din sida jobbar med att interlänka – att på sin egen sida skapa länkar som leder besökarna vidare till en annan del av sidan – är det även viktigt att jobba med backlinks.

Med backlinks syftar man dock på att externa sidor ska länka in till din sida, och det på ett sätt som är anpassat efter sökmotoroptimering. Till skillnad från förr anser Google idag att kvalité väger tyngre än kvantitet när det kommer till externa länkar. Med rätt backlinks kan du alltså höja din Google ranking!

Vi på Ostriching har full koll på vikten av kvalitativ SEO optimering med rätt backlinks. Vi har därför valt att satsa stort på just det området. Idag jobbar vi med över 35 000 hemsidor i 15 GEOs – som kund hos oss har du möjligheten att optimera din link buildning för att nå bästa resultat.

Öka din visibilitet med oss!

Är du på jakt efter en pålitlig SEO byrå som levererar äkta resultat? Då är du varmt välkommen till oss på Ostriching! Vi är otroligt måna om att omfamna våra kunder på ett sätt som får dem att känna sig trygga i alla lägen.

För att öka kundernas tillit till oss lägger vi stor vikt vid att rapportera om allt som sker under arbetsprocessen, från början till slut. Vi vill att du ska känna dig delaktig längs hela vägen, så att även du kan känna dig säker på vad som händer. Ärlighet och transparens värdesätts högt i vår värld.

Vi tar dig igenom alla steg i processen och förklarar mer än gärna hur vi kan gå tillväga för att pusha din sida. Vägen mot högre rankning i Googles sökresultat gör vi tillsammans! Med andra ord kan du känna dig säker på att du har full koll på hur du ska gå tillväga för att hantera all trafik så fort du börjar se resultat.

Ostriching seo Byrå
Sökmotoroptimering

Vad kostar det att jobba med SEO?

Kostnaden för ett SEO arbete kan variera väldigt mycket från en kund till en annan. Det hela beror på vad du har för utbud och tjänster, samt hur din sida är optimerad från början. Vilka åtgärder krävs för att din sida ska optimeras på bästa sätt? Vilken målgrupp vill du nå ut till?

Konkurrensen är också avgörande för prisbilden då man arbetar med SEO. Ju fler som arbetar med SEO och sökmotoroptimering i din bransch desto större är konkurrensen, och desto mer arbete krävs för att din sida ska klättra till toppen.

Något som däremot är viktigt att komma ihåg är att sökoptimering är en långsiktig investering som kan generera mycket för ditt företag framöver. Ju mer du satsar på att skapa en sida med bra innehåll som ger ett värde för besökarna desto större är chansen att de klickar sig in och handlar hos dig.

Det är många gånger även en engångsinvestering. Vänder du dig till oss på Ostriching ser vi till att löpande utföra ett sökmotoroptimerat arbete baserat på din situation. Våra skräddarsydda analyser möjliggör för dig att växa tillsammans med ditt företag – frågar du oss är det alltid värt att investera i äkta SEO!

Transparant prissättning

Med tanke på att allas situationer ser väldigt olika ut är det väldigt svårt att ange en exakt prisbild när det kommer till sökmotoroptimering. När du anlitar Ostriching som din SEO byrå kan priset alltså variera något. Allt beror på hur just din situation ser ut, vad du efterfrågar och hur mycket du själv kan om området. För vissa handlar det om att göra en sökordsanalys, för andra om att optimera content eller köpa länkar.

Oavsett vad just du behöver hjälp med står vi på Ostriching med öppna armar för att ta emot dig som vill synas på Google. Vi är inte sena med att boka in ett möte för att tillsammans med dig se över och sätta oss in i situationer. För oss är såväl nuvarande som potentiella kunder viktiga – i 10/10 fall ser vi till att hitta bästa möjliga lösning baserat på dina behov.

Tveka inte på att kontakta oss om du vill dra nytta av vår expertis! Tillsammans bokar vi in ett möte enligt det som passar dig. Vi ses gärna på en fika och diskuterar möjliga utgångslägen och prisbilder över en kopp kaffe.

Vad betyder SEO?

Syftet med SEO – Search Engine Optimization – är att få en viss hemsida att ranka högre i Googles sökmotor. Det hela handlar om att ge värde för användarna då de söker på ett visst sökord – ju bättre en sida är optimerad och ju mer anpassat dess innehåll är desto större är chansen att Google väljer att placera hemsidan högt upp i sökresultaten. På så sätt kan hemsidan få fler besökare och klick, samt fler som väljer att handla eller agera. Med bra SEO kan ditt företag växa!

Hur fungerar SEO?

SEO och sökmotoroptimering består av ett flertal olika områden som alla är avgörande för hur Googles sökmotor väljer att ranka en viss hemsida. Seo brukar delas in i två huvudområden. On page – fokus på innehåll, uppbyggnad och struktur – och Off page – det som sker bakom kulisserna.

För att sökoptimera en hemsida på bästa möjliga sätt är det viktigt att man gör en sökordsanalys baserat på de viktigaste sökorden. Detta kan man sen utgå från då man ska planera content, skapa en viss design och genomföra link buildning för att få länkar såväl internt som via backlinks.

Varför ska ni anlita en SEO Byrå?

SEO är både enkelt och komplext på samma gång! Det behöver inte vara så svårt, men det kräver samtidigt att du sätter dig in i det på djupet för att du ska förstå hur det hela fungerar. Detta är ofta svårt att göra på egen hand då optimeringen består av så många olika områden.

Just av den anledningen är det bra att anlita en SEO byrå då du vill synas högre upp på Google. En SEO byrå, som Ostriching, hjälper dig med allt som är med sökmotoroptimering att göra. De ser över din situation och skapar sen an skräddarsydd plan efter dina behov och önskemål.

Ostriching SEO Byrå

Ostriching är en internationell SEO byrå som erbjuder mångsidiga och flexibla lösningar för kunder över hela världen. Med fokus på tillväxt och ser vi till att plocka fram en skräddarsydd strategi baserat på din situation, dina förutsättningar och önskemål. Det finns inget som hindrar oss från att dyka djupt ner i problemen och hjälpa dig se ljuset i tunneln – vi kan hitta en lösning på det mesta!

Är du i behov av att anlita en pålitlig SEO byrå? Ostriching levererar äkta sökmotoroptimering som genererar resultat! Våra tjänster finns tillgängliga för alla som vill synas högre upp i sökresultaten genom att ranka bättre på Google. Tveka inte på att kontakta oss om du vill anlita oss som din SEO byrå – vi jobbar såväl nationellt som internationellt enligt det som passar dig.

Kan man garantera resultat?

Som vi tidigare varit inne på är SEO och sökmotoroptimering ett väldigt komplext ämne som kan vara rätt svårt att förstå sig på. Detta gäller speciellt om du vill ranka högre på Google då det är vår absolut största sökmotor.

När Google analyserar olika hemsidor finns det 200+ faktorer som är avgörande för hur sökmotorn väljer att ranka en viss sida. Beroende på vilken nisch du riktat in dig på kan rangordningen av dessa faktorer se olika ut. Kvalité väger dock allra tyngst i alla kategorier! För att just du ska ranka högst på ett visst sökord krävs det alltså att du lyckas optimera din hemsida på ett sätt som Google gillar, samtidigt som du ska träffa in alla dessa hundratals faktorer.

Att garantera att sökmotoroptimeringen för just din sida kommer ge resultat är därmed väldigt svårt. Inom världen av sökoptimering finns det ingen som heter garanti och säkerhet, utan det är en mycket invecklad, långsiktig process som kräver löpande arbete med hjälp av experter. Olika nischer kan också vara olika svåra att lyckas med.

Något som vi på Ostriching däremot kan ge tydliga svar på är att våra tidigare såväl som nuvarande kunder har varit mycket nöjda med vårt arbete. Trots att vi inte kan garantera att du uppnår de resultat som du önskar i form av ranking och tillväxt finns det mycket som talar för att vi kommer att lyckas tillsammans!

Kan man garantera att ranka 1a?

Som vi precis var inne på är det inom SEO-världen aldrig möjligt att garantera något. De olika sökmotorerna utvecklas, förbättras och förändras hela tiden, vilket i sig även innebär att arbetet om sökmotoroptimering måste följa dessa mönster för att ge resultat. Det hela handlar om att agera i nuläget för att hitta ett sätt som möjliggör för din hemsida att höja sin kvalité i Googles ögon.

SEO är därmed något som man måste arbete löpande med för att hela tiden anpassa innehåll, uppbyggnad och struktur enligt den sökordsanalys som gäller för dig. Det är därmed inte möjligt att garantera några som helst resultat förens att du faktiskt ser hur arbetet konverterar och vad det genererar. Att ranka 1a är något man får jobba på långsiktigt!

Men, trots att det inte finns någon SEO byrå som kan garantera att du ska ranka 1a på ett visst sökord kan du såklart öka chansen om att uppnå önskade resultat genom att anlita experter. Anlitar du Ostriching som din SEO byrå ser vi till att hitta bästa möjliga lösningen för dig baserat på såväl situation, förutsättningar och behov. Vi ser utanför boxarna för att öka dina chanser om att lyckas!

ostriching

Vi ses på Googles första sida!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin